Krosgeo S.C. – usługi geologiczne

 • Firma KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Świerczek prowadzi działalność w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geotechniki laboratoryjnego badania gruntów i kruszyw, kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych. Atutem firmy jest nasza kadra posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji zadań infrastrukturalnych z dziedzin: budownictwa przemysłowego, liniowego i powszechnego, oraz wymagane uprawnienia ministerialne. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i ściśle współpracujemy z naszymi klientami podczas całego procesu obsługi.

  W ZAKRESIE USŁUG OFERUJEMY

  • Odwierty geologiczne
  • Sporządzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich
  • Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych
  • Sporządzanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego
  • Geologiczną i Geotechniczną obsługę inwestycji budowlanych
  • Kontrole nasypów budowlanych, zasypek inżynierskich, odbiory gruntu w wykopach
  • Projektowanie recept do stabilizacji 1,5 MPa, 2,5 MPa i 5,0 MPa
  • Laboratoryjne badania gruntów i kruszyw
  • Badania zanieczyszczeń gruntów i wody

   

  Źródło: http://www.kros-geo.pl/info.html


  +48 507 977 770

  biuro@kros-geo.pl

  strona www