Projektowanie

Oferujemy kompleksową obsługę Twojego projektu od A do Z w jednym biurze. Specjalizujemy się w rzetelnym przeprowadzeniu dokumentacji w celu uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i ostatecznej decyzji administracyjnej. Jesteśmy w stanie skutecznie i profesjonalnie pozyskać dokumentację w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo, dzięki któremu w Twoim imieniu załatwimy i sfinalizujemy wszelkie niezbędne procedury urzędowe. Obsługujemy wielu klientów z zagranicy poprzez przejrzystą korespondencję mailową, która pozwala na monitoring procesu dokumentacyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, cierpliwości i pieniędzy.

 

W ZAKRESIE USŁUG OFERUJEMY

 • Przeprowadzenie pełnej analizy stanu nieruchomości
  z propozycją optymalnych rozwiązań zagospodarowania terenu
 • Pozyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów
 • Przygotowanie wniosku oraz pozyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Pozyskanie pozwoleń i decyzji wodno-prawnych
 • Projektowanie instalacji, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
 • Projektowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, c.o. , elektrycznych
 • Projektowanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, solarnych i fotowoltaicznych
 • Projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Opracowanie projektów zagospodarowania terenu
 • Projektowanie zjazdów publicznych, indywidualnych i dróg wewnętrznych
 • Opracowanie świadectw i certyfikatów energetycznych
 • Projekty ukształtowania i niwelacji terenu
 • Badania kamerą termowizyjną

 

Polecamy usługi i wynajem kamery termowizyjnej. Więcej informacji.

ETAP 1

Regulacja stanu prawnego

Przeprowadzenie spadku, darowizny, geodezyjny podział działki. Opracowanie dokumentów do założenia księgi wieczystej.

ETAP 2

Nabycie nieruchomości

Analiza i organizacja dokumentów do aktu notarialnego. Pomoc w pozyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.

ETAP 3

Analiza nieruchomości

Analiza pod względem możliwej zabudowy , pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i warunków technicznych podpięcia do sieci branżowych.

ETAP 4

Pomiary geodezyjne

Mapa do celów projektowych, ustalenie optymalnych warunków zabudowy względem terenu, prezentacja koncepcji budynku w terenie.

ETAP 5

Dokumentacja projektowa

Projekt zagospodarowania terenu, kompletne projekty przyłączy i instalacji technicznych, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

ETAP 6

Architektura

Projekt architektoniczny, wizualizacja projektu, zakup i adaptacja projektu gotowego.

ETAP 7

Pozwolenie na budowę

Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo do spraw urzędowych.

ETAP 8

Kredyt hipoteczny

Pomoc w pozyskaniu optymalnego kredytu hipotecznego na realizację inwestycji.

ETAP 9

Kierownik budowy

Zgłoszenie robót w nadzorze budowlanym, nadzór nad poszczególnymi etapami budowy.

ETAP 10

Tyczenie budynku w terenie

Geodezyjna obsługa budowy, tyczenie obiektów, inwentaryzacje powykonawcze poszczególnych etapów.

ETAP 11

Wykonawstwo budowlane

Polecenie sprawdzonych wykonawców robót wykonawczych.

ETAP 12

Zakończenie budowy

Geodezyjna inwentaryzacja budynku, zgłoszenie obiektu do użytkowania w nadzorze budowlanym.

Posiadamy bogate doświadczenie

Do tej pory zrealizowaliśmy:

 • 463

  przyłączy sanitarnych

 • 8,5 km

  zaprojektowanych sieci sanitarnych

 • 140

  instalacji wewnętrznych

 • 60

  innych opracowań projektowych