Obsługa budowy strefy ekonomicznej Pustków

  • geodezja
  • 2014

Obsługa geodezyjna budowy strefy ekonomicznej Pustków obejmowała wszystkie etapy realizacji. Wykonawcą głównym była Firma Handlowo-Usługowa “TRANSKOP” s.c. Zakres zadań naszej firmy obejmował:

  • wyznaczenie granicy pasa drogowego
  • założenie osnowy realizacyjnej
  • pomiar stanu “zero” wraz z weryfikacją pomiaru wykonanego do projektu
  • wykonanie tyczenia infrastruktury technicznej i drogowej
  • wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej

 

GALERIA NASZYCH REALIZACJI