Kancelaria Notarialna – Krzysztof Hończak

 • Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusza w Dębicy Krzysztofa Hończaka świadczy kompleksową obsługę klientów indywidualnych, przedsiębiorców i spółek, dbając aby dokonywane czynności przeprowadzone były rzetelnie, zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej natomiast akty sporządzone były w sposób zrozumiały i przejrzysty z należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

  W ZAKRESIE USŁUG OFERUJEMY

  • Sporządzanie wszelkich aktów i umów notarialnych
  • Przeprowadzenia spadków i aktów poświadczenia dziedziczenia
  • Udzielanie porad prawnych i notarialnych
  • Sporządzanie pełnomocnictw
  • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów


  +48 14 687 62 00

  krzysztof.honczak@gmail.com

  strona www