Zobacz, jakie oferty nieruchomości przygotowaliśmy dla Ciebie.

ARCHITEKTURA

CZYTAJ WIĘCEJ

OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji

ETAP 1

Regulacja stanu prawnego

Przeprowadzenie spadku, darowizny, geodezyjny podział działki. Opracowanie dokumentów do założenia księgi wieczystej.

ETAP 2

Nabycie nieruchomości

Analiza i organizacja dokumentów do aktu notarialnego. Pomoc w pozyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.

ETAP 3

Analiza nieruchomości

Analiza pod względem możliwej zabudowy , pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i warunków technicznych podpięcia do sieci branżowych.

ETAP 4

Pomiary geodezyjne

Mapa do celów projektowych, ustalenie optymalnych warunków zabudowy względem terenu, prezentacja koncepcji budynku w terenie.

ETAP 5

Dokumentacja projektowa

Projekt zagospodarowania terenu, kompletne projekty przyłączy i instalacji technicznych, pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

ETAP 6

Architektura

Projekt architektoniczny, wizualizacja projektu, zakup i adaptacja projektu gotowego.

ETAP 7

Pozwolenie na budowę

Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo do spraw urzędowych.

ETAP 8

Kredyt hipoteczny

Pomoc w pozyskaniu optymalnego kredytu hipotecznego na realizację inwestycji.

ETAP 9

Kierownik budowy

Zgłoszenie robót w nadzorze budowlanym, nadzór nad poszczególnymi etapami budowy.

ETAP 10

Tyczenie budynku w terenie

Geodezyjna obsługa budowy, tyczenie obiektów, inwentaryzacje powykonawcze poszczególnych etapów.

ETAP 11

Wykonawstwo budowlane

Polecenie sprawdzonych wykonawców robót wykonawczych.

ETAP 12

Zakończenie budowy

Geodezyjna inwentaryzacja budynku, zgłoszenie obiektu do użytkowania w nadzorze budowlanym.

CZYTAJ WIĘCEJ

NASZE
REALIZACJE

W ramach kompleksowej obsługi inwestycji i nieruchomości, oferujemy całą gamę usług dla realizacji Twojego projektu .
Zapraszamy do zapoznania się z galerią naszych prac.

OPINIE
I REFERENCJE

Otrzymaliśmy już ponad 52 opinii i referencji.